Κατανοώντας το συναισθηματικό περιεχόμενο της θεραπευτικής σχέσης

Contact Us

You may contact us by phone or email at:

Address: Hellenic Balint Groups
3b Parou str.
GR-14562 Kifisia

Phone: +30 210 8016431

E-mail: [email protected]