Κατανοώντας το συναισθηματικό περιεχόμενο της θεραπευτικής σχέσης

Εκπαίδευση συντονιστών ομάδων Balint

Πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης στον συντονισμό είναι η συμμετοχή ως μέλος σε μία σταθερή ομάδα Balint για ένα ικανό διάστημα που θα δώσει στον/ην υποψήφιο/α συντονιστή/στρια την απαραίτητη βιωματική εμπειρία και θα τον/την φέρει σε άμεση επαφή με τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες που ενέχει η ίδια η μέθοδος. Το κύριο μέρος της  εκπαίδευσης συντονιστών ομάδων περιλαμβάνει τον συντονισμό ομάδων μαζί με έναν πιστοποιημένο συντονιστή, την ατομική και ομαδική εποπτεία, την παρακολούθηση θεωρητικών σεμιναρίων και καταλήγει στην αντίστοιχη πιστοποίηση. Οι υποψήφιοι συντονιστές είναι συνήθως γιατροί ή ψυχολόγοι ή άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τις ψυχολογικές συνιστώσες της υγείας, της φροντίδας και της θεραπευτικής σχέσεις και επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο συντονισμό για να διεξάγουν ομάδες για άλλους συναδέλφους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, κα Λήδα Μπήτρου, στο info@balintgroupgreece.com ή στο 210 8016400.

Εγγραφή στο Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας & Ομάδων Μπάλιντ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αιγιαλείας 30, Μαρούσι 151 25

τηλ.: 210 8016400

email: info@balintgroupgreece.com

Facebook

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook