Κατανοώντας το συναισθηματικό περιεχόμενο της θεραπευτικής σχέσης

Difficulties and challenges in Balint work (Talk given at the 1st Athens Balint Weekend)

The subject of the talk given by Mrs Lida Bitrou, co-leader of the 1st Athens Balint Weekend group and leader of the Hellenic Balint Group, was the difficulties and challenges often met in Balint work, impeding the aims of the group and the role of the leader.

The english translation of the text will be available soon.

Our Newsletter

Contact Us

Greek Balint Group

Tel. +30-210 8016400
email: info@balintgroupgreece.com

Facebook

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook