Κατανοώντας το συναισθηματικό περιεχόμενο της θεραπευτικής σχέσης

Contact Us

You may contact us by phone or email at:

Phone: +30 210 8016431

E-mail: info@balintgroupgreece.com

 

Our Newsletter

Contact Us

Greek Balint Group

Tel. +30-210 8016400
email: info@balintgroupgreece.com

Facebook

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook