Κατανοώντας το συναισθηματικό περιεχόμενο της θεραπευτικής σχέσης

Participation of the Hellenic Balint Group in the 2nd Pan-Hellenic Congress of Mental Health in Primary Care

The Hellenic Balint group participated in the roundtable of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Mental Health in Primary Healthcare on Friday, December 19 at 16:30-18:00 at the Megaron Athens Concert Hall. The subject and topics presented in the roundtable were:

“Balint groups as a place for training doctors in the psychological approach of patients”

  • Lida Bitrou, Introduction to the theory and practice of Balint groups
  • Lida Semidala-Avramopoulou, Psychosomatic Medicine and Balint groups
  • Balint group formed ad hoc with some of the participants and led by the two speakers

 Congress website: http://www.e-vip.com.gr/sem/2nd-mental-health/

2o-Πανελλήνιο-Συνέδριο-Ψυχικής-Υγείας-στην-ΠΦΥ

Our Newsletter

Contact Us

Greek Balint Group

Tel. +30-210 8016400
email: info@balintgroupgreece.com

Facebook

Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook