Νέα & εκδηλώσεις

group-discussion-photo-02

Ποιοι είμαστε

Ελληνική Εταιρεια Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Μπάλιντ

Το 2012 μία ομάδα ψυχολόγων ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης με ενδιαφέρον για την συζήτηση των θεραπευτών πάνω στη δουλειά τους με τους ασθενείς, συνέστησε μία ομάδα συζήτησης περιστατικών βασισμένη στη μεθοδολόγια Μπάλιντ. Στην ομάδα λίγο αργότερα προστέθηκε η πρώτη ιατρός, καθώς οι ομάδες δημιουργήθηκαν κατ’ αρχάς και πρωτίστως για τους ιατρούς, και από τότε σκοπός της ομάδας έγινε η διάδοση αυτής της μεθόδου που υπογραμμίζει τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης και τα ασυνείδητα δυναμικά που την διέπουν, μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Πολύ σύντομα, με πρωτοβουλία των ιδρυτικών μελών της, η λειτουργία της τέθηκε υπό την αιγίδα της Balint Society της Αγγλίας στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και η εκπαίδευση των πρώτων συντονιστών ομάδων Balint στην Ελλάδα. Έτσι σχηματίστηκε η πρώτη επίσημη ομάδα Balint στην Ελλάδα κάτω από την ονομασία “Ελληνική Ομάδα Balint”.

Τι είναι οι ομάδες Balint;

Οι ομάδες Μπάλιντ δημιουργήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950 από τους ψυχαναλυτές Michael και Enid Balint, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν τους γενικούς γιατρούς (general practitioners) να επιτύχουν μία βαθύτερη κατανόηση του συναισθηματικού περιεχομένου της σχέσης γιατρού-ασθενή και να βελτιώσουν έτσι τη θεραπευτική δυνατότητα. Στη συνέχεια οι ομάδες αυτές διαδόθηκαν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο καταλαμβάνοντας μία σημαντική θέση στην κλινική πρακτική και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και σταδιακά επεκτάθηκαν και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς όπως κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί κλπ.

Στο κέντρο της Ιατρικής βρίσκεται πάντα μία ανθρώπινη σχέση ανάμεσα σε έναν γιατρό και έναν ασθενή.

Michael Balint

Γιατί να γίνω μέλος;

Η συμμετοχή σε μια ομάδα Μπάλιντ μπορεί να βοηθήσει τον επαγγελματία σε πολλά επίπεδα και ο τρόπος που θα τον επηρεάσει σχετίζεται μεταξύ άλλων με την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός του, της θέσης του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλαισίου όπου εργάζεται.

Από τη δεκαετία του 1950 που λειτούργησαν για πρώτη φορά οι ομάδες Μπάλιντ στη Μεγάλη Βρετανία, στόχος τους ήταν να ενισχύσουν τους γενικούς γιατρούς στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών, μέσα από την εστίαση στη θεραπευτική σχέση μεταξύ κλινικού- ασθενούς.

Εκπαίδευση Ομάδων Μπάλιντ

Οι ομάδες Μπάλιντ αποτελούν μία μέθοδο εκπαίδευσης και έρευνας (training-cum-research) που παρέχει στους επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ) έναν «χώρο» για να αφηγηθούν εμπειρίες από την κλινική τους πρακτική μέσα σε μία ομάδα συναδέλφων, με σκοπό να αντιληφθούν καλύτερα τις ψυχολογικές πτυχές της δουλειάς τους και να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η κατανόηση, η ενσυναίσθηση (empathy) και η ενεργητική ακρόαση απέναντι στους ασθενείς τους.

Scroll to Top