Εκπαίδευση Συντονιστών

Εκπαίδευση συντονιστών ομάδων Μπάλιντ

Πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης στον συντονισμό είναι η συμμετοχή ως μέλος σε μία σταθερή ομάδα Balint για ένα ικανό διάστημα που θα δώσει στον/ην υποψήφιο/α συντονιστή/στρια την απαραίτητη βιωματική εμπειρία και θα τον/την φέρει σε άμεση επαφή με τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες που ενέχει η ίδια η μέθοδος (βλ. σελίδα “Βασική εκπαίδευση”). Το κύριο μέρος της εκπαίδευσης συντονιστών ομάδων περιλαμβάνει τον συντονισμό ομάδων μαζί με έναν πιστοποιημένο συντονιστή, την ατομική και ομαδική εποπτεία, την παρακολούθηση θεωρητικών σεμιναρίων και καταλήγει στην αντίστοιχη πιστοποίηση. Οι υποψήφιοι συντονιστές είναι συνήθως γιατροί ή ψυχολόγοι ή άλλοι επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για τις ψυχολογικές πλευρές της υγείας, της φροντίδας και της θεραπευτικής σχέσης και επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο συντονισμό για να διεξάγουν ομάδες για άλλους συναδέλφους. Προϋπόθεση για την εκπαίδευση του υποψήφιου συντονιστή είναι να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανάλογα με το επάγγελμα του.

group-discussion-photo-02

Θεωρητικά σεμινάρια

Τα θεωρητικά σεμινάρια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων συντονιστών και απευθύνονται επίσης σε μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος συμμετοχής σε ομάδα Balint και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη βιωματική τους εμπειρία στις ομάδες με θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ομάδες.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται ένα Σάββατο τον μήνα στα γραφεία της εταιρείας μας ή μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και βασίζονται στη μελέτη και συζήτηση κειμένων σχετικών με τις ομάδες Balint, την Ψυχανάλυση, την Ψυχοσωματική και τη σχέση γιατρού-ασθενούς και θεραπευτή-θεραπευόμενου. Εισηγητές είναι οι πιστοποιημένοι συντονιστές των ομάδων μας καθώς και προσκεκλημένα πρόσωπα που ασχολούνται κλινικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά με τα παραπάνω αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, κα Λήδα Μπήτρου, στο [email protected] ή στο 210 8016400.

Scroll to Top