Άρθρα

Ρεπορτάζ από το 1ο Balint Workshop

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Balint workshop με τη συμμετοχή των μελών της Ελληνικής Ομάδας Balint. Εκτός από την εργασία…

Το πλαίσιο λειτουργίας τους

Η λειτουργία των ομάδων βασίζεται σε ορισμένους κανόνες που διασφαλίζουν την καλή διεξαγωγή του έργου της ομάδας και τη μεγιστοποίηση των οφελών για κάθε μέλος αλλά και για την ίδια την ομάδα ως σύστημα. Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και την τήρηση των παραμέτρων του πλαισίου είναι ο συντονιστής των ομάδων ο οποίος χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς …

Το πλαίσιο λειτουργίας τους Διαβάστε Περισσότερα »