Ευχαριστίες προς την Διεθνή Ένωση Balint

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της International Balint Federation, Δρ. Don Nease, τον γραμματέα της Δρ. Paul Sackin, τα μέλη του Δ.Σ. της καθώς και τον πρόεδρο της Société Médicale Balint France, Δρ. Jean-Daniel Gradeler, για την ευαισθησία την οποία επέδειξαν απέναντι στις δυσκολίες που περνάει ο λαός μας στηρίζοντας έμπρακτα την συμμετοχή Ελλήνων στα διεθνή “μπαλιντικά” δρώμενα, και προτείνοντας ειδικό […]

Ευχαριστίες προς την Διεθνή Ένωση Balint Read More »