Μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας)

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας και η  Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων  Μπάλιντ ενώνουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των ασθενών που χρίζουν παρηγορικής φροντίδας και των θεραπευτών τους. Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., πρωτοπόρος επιστημονική εταιρεία στο πεδίο της θεραπείας του πόνου και της παρηγορικής φροντίδας στην Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων  Μπάλιντ, σκοπός της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των θεραπευτών στην  επικοινωνία θεραπευτή – θεραπευόμενου προς όφελος και ευψυχία αμφοτέρων,   υπέγραψαν τον Φεβρουάριο του 2024 μνημόνιο συνεργασίας, με στόχους, μεταξύ άλλων:

  • Την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και του ευρέως κοινού στον αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι φροντίζουν ασθενείς με χρόνιο πόνο.
  • Τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας θεραπευτή – θεραπευόμενου κατά τη διαχείριση των καθημερινών προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με χρόνιο πόνο, μέσω της τεχνικής των ομάδων Balint.
  • Την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη δια ζώσης αλλά και διαδικτυακών προγραμμάτων ομάδων Μπάλιντ, για τη στήριξη των θεραπευτών παρηγορικής φροντίδας στα Ιατρεία Πόνου της περιφέρειας.

(από το Μνημόνιο Συνεργασίας)

    

Scroll to Top